Råholt Innebandyklubb

Klubben ble stiftet i 25.09.2019. Bakgrunnen var å tilrettelegge for innebandyspilling på Råholt i Eidsvoll kommune, da spesielt i Råholthallen, på en måte som sammenfaller med retningslinjene for innebandyspill fastsatt av Norsk bandyforbund. Det ble bestemt å opprette et særidrettslag med tilknytning til Norsk bandyforbund, og man ønsket med dette å lage en inkluderende forening som er åpen for alle, og er en helsefrembringende sosial idrettsforening som bidrar til god idrettsglede i kommunen. Allerede januar 2020 startet klubben sine første barnelag og sesongen etter var fire barnelag og ett voksenlag påmeldt seriespill.

Idrettslagets formål

 

Råholt innebandyklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Verdigrunnlaget

 

Råholt Innebandyklubb (RIK) har verdier som beskriver klubben, og som vi forventer at klubbens medlemmer skal kjenne til og ikke minst stå inne for å være stolte bærere av.

 

Respekt

         For klubben

         For idretten innebandy

         For treneren, lagkameraten, motspillere, dommere, ledere og foreldre

         For de som vil trene mye og de som vil trene mindre

         For at noen utvikler seg raskt, andre sakte

         For at vi er ett lag – de andre er avhengig av deg

         For utstyr og baner

         For hverandres meninger, og at man kan være uenig 

         For å finne gode løsninger til det beste for idretten, spillere og klubben

 

Innebandy for alle

         Jobbe sammen mot felles mål

         Sammen er vi sterke

         Definerer oss som gruppe

         Bli kjent med andre mennesker

         Vi stiller opp for hverandre, på og utenfor banen’

Kameratskap

         Trene, spille kamp, dra på cup og lage gode minner sammen

         Spillerglede

         Trygghetsfølelse

         utvikling i fellesskap

         vinne og tape sammen

         trivelige trenere, lagledere, dommere, frivillige og foreldre

         å bidra for andre

         Vennskap